Westhovenplein in Den Haag valt in de prijzen

Woningcorporatie Arcade en Parnassia gaan een voorbeeldproject voor kwetsbare doelgroep bouwen

Arcade en vva tekenen samenwerkingsovereenkomst

Vernieuwde samenwerkingsovereenkomst Vereniging voor Arcadehuurders getekend

Woningcorporatie Arcade verwelkomt Vestia huurders

178 sociale huurappartementen De Schoone Ley in Den Haag opgeleverd

Woningen Vestia in Westland aangekocht door intensieve samenwerking

Prestatieafspraken met gemeente Westland voor de komende vier jaar

Bezit Arcade groeit naar 10.000 vhe door aankoop vastgoed Vestia

Arcade neemt deel aan Haagse aanpak voor de woningmarkt