Voormalig voorzitter overleden

Woningen Vestia in Westland aangekocht door intensieve samenwerking

Prestatieafspraken met gemeente Westland voor de komende vier jaar

Bezit Arcade groeit naar 10.000 vhe door aankoop vastgoed Vestia

Arcade neemt deel aan Haagse aanpak voor de woningmarkt

Oplevering 82 sociale huurappartementen Schoone Ley gebouw F in Den Haag

82 sociale huurappartementen in Den Haag opgeleverd

Intentieovereenkomst voor de bouw van 420 sociale huurappartementen in Den Haag

Start oplevering 178 sociale huurappartementen De Schoone Ley in Den Haag

64 sociale huurappartementen aan het Westhovenplein in Den Haag opgeleverd