Contact

Privacyverklaring

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van arcadewonen.nl. Als wij uw persoonlijke gegevens vragen, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken we die slechts om aan u de gevraagde informatie te verstrekken. Onze privacyverklaring vindt u hier.

Privacy sollicitanten
Wij respecteren de privacy van onze sollicitanten. Als wij uw persoonlijke gegevens vragen, behandelen wij deze informatie vertrouwelijk en gebruiken we die slechts om aan u de gevraagde informatie te verstrekken. Onze privacyverklaring voor sollicitanten vindt u hier.