Visie & missie

Wij bieden huurders en woningzoekenden die geen of moeilijk toegang krijgen tot de woningmarkt een fijn, veilig, duurzaam en betaalbaar thuis. Waar nodig zorgen wij – samen met onze netwerkpartners – voor passende ondersteuning.

Onze visie op de ontwikkelingen die wij signaleren

We ervaren dat de samenleving en demografie veranderen. Een fijn en veilig thuis is een belangrijke randvoorwaarde voor mensen om iets van het leven te maken. We zien echter in de samenleving dat steeds meer mensen geen of moeilijk toegang hebben tot de woningmarkt.
Ook de komende jaren hebben we te maken met een zeer overspannen woningmarkt. Daarnaast zien we dat de leefbaarheid van onze wijken en buurten onder druk komt te staan als gevolg van de extramuralisering, een toename van ouderen die langer thuis blijven wonen en het huisvesten van meer bijzondere doelgroepen. Daarbij komt dat we de komende jaren te maken hebben met een groot tekort aan betaalbare en geschikte woningen en een zware verduurzamingsopgave in de bestaande voorraad.

Onze missie: wat betekenen deze ontwikkelingen voor ons?

Gezien de ontwikkelingen die wij op ons af zien komen, hebben wij onze missie herijkt. We leggen de komende jaren meer accent op ‘een thuis’ dat beschikbaar moet zijn voor onze doelgroepen. Dat strekt verder dan alleen het zorgen voor een goede woning.
Daarom kunnen wij niet zonder een goede samenwerking met onze partners, die in onze wijken actief zijn op het gebied van welzijn en zorg. Wij spelen daarin als huisvester een actieve rol. Die zetten we voort.