Organisatie

Arcade verhuurt ruim 10.000 eenheden in Westland en Den Haag. We gaan het oplopend tekort aan woningen terugdringen door onder meer nieuwe woningen te ontwikkelen in deze twee gemeenten. De afgelopen periode heeft laten zien dat we dat goed kunnen.

Ons profiel

Wij hebben een ondernemende en pragmatische kijk op onze volkshuisvestelijke opgave. We nemen onze verantwoordelijkheid bij de realisatie van leefbare en gedifferentieerde buurten in samenwerking met onze maatschappelijke partners. We ondersteunen onze huurders en woningzoekenden waar nodig. Daartoe zetten we onder andere in op (groot) onderhoud, verduurzaming en nieuwbouw. En, wij richten onze organisatie en ons handelen zo in dat wij optimaal invulling kunnen geven aan onze missie.

Ons werkgebied

De gemeente Westland is ons primaire werkgebied. Daarnaast zijn we de afgelopen jaren steeds actiever geworden binnen de gemeente Den Haag. Voor de komende jaren zijn met beide gemeenten prestatieafspraken gemaakt, waarin naast de realisatie van nieuwbouw ook afspraken zijn gemaakt over toewijzing, kwaliteit (duurzaamheid) en het sociaal domein.

Onze organisatie

Onze organisatie bestaat uit vier afdelingen: staf, financiën, wonen en vastgoed. Ons managementteam is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatiedoelen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze organisatie. Gezamenlijke beslissingen worden genomen tijdens het managementoverleg dat eens per twee weken plaatsvindt.

Ons managementteam

Het managementteam geeft dagelijks leiding aan 60 enthousiaste en gedreven medewerkers en bestaat uit de directeur-bestuurder (Wilfried Stribos), manager financiën (Peter de Zoete), manager vastgoed (Reinder Zuurmond) en manager wonen (Sabine Smits Schouten).

Organigram

In dit organigram vindt u alle afdelingen van onze organisatie.