ANBI

Arcade is een algemeen nut beogende instelling (ANBI). De activiteiten van Arcade bestaan voornamelijk uit het zorgen voor goede en betaalbare woonruimte, werken aan de leefbaarheid van buurten en wijken en investeren in de kwaliteit van onze dienstverlening. Als betrokken woningcorporatie leveren wij een bijdrage aan goed wonen en leven in ons hele werkgebied.

Arcade heeft specifieke toelating in de woonkernen Ter Heijde, Monster, 's-Gravenzande, Heenweg, Poeldijk, De Lier, Honselersdijk en Naaldwijk van gemeente Westland en in de gemeente Den Haag. Wij zijn werkzaam binnen de juridische wetgeving vanuit de Woningwet en het Besluit Toegelaten Instellingen Volkshuisvesting. Arcade heeft geen winstoogmerk. De opbrengsten die Arcade genereert komen volledig ten goede aan de hoofdactiviteiten van Arcade.

Publicatieplicht

Een ANBI is verplicht om gegevens te publiceren op de website. Hiervoor verwijzen we naar het standaardformulier publicatieplicht Volkshuisvesting en het jaarverslag 2022.