Contact

Wat willen we bereiken

In ons ondernemingsplan 'Groei is van belang' hebben wij zes prioriteiten bepaald waar wij ons de komende jaren op willen richten. Daarmee leggen we de nadruk op de huidige en toekomstige vraag van onze klanten, de belangrijkste volkshuisvestelijke opgaven in ons werkgebied en de optimalisatie van onze organisatie.

1. Voldoende passende woningen

Wij leveren tussen 2017-2021 minimaal 1.250 woningen op, waarvan minimaal 70% appartementen en/of nultredenwoningen. De komende jaren zetten wij in op groei van onze woningportefeuille. Binnen ons ambitieuze nieuwbouwprogramma leggen we de nadruk op de bouw van appartementen en/of andere nultredenwoningen. Hiermee komen we tegemoet aan de groeiende vraag naar huurwoningen die passend zijn voor met name kleine huishoudens en gezinnen van alle leeftijden. Dus ook voor de groter wordende groep zelfstandig wonende huishoudens met een lichte zorgvraag, nu of in de nabije toekomst.

2. Betaalbare woningen

Minimaal 70% van onze woningvoorraad heeft nu en de komenden drie jaar een huurprijs onder de 2e aftoppingsgrens. We garanderen een betaalbaar woningaanbod voor huishoudens met verschillende inkomens. Onze woningportefeuille is dan ook gedifferentieerd in verschillende huurprijsklassen. Enerzijds hebben we voldoende woningen die passend kunnen worden toegewezen aan huishoudens die huurtoeslag ontvangen. Anderzijds hebben we ook bezit voor huishoudens die niet huurtoeslaggerechtigd zijn, zij vormen – met name in de gemeente Westland – een groeiend deel van onze doelgroep.

3. Energiezuinige woningen

De komende jaren verbeteren wij de energiezuinigheid van onze woningen. Daarmee leveren we een bijdrage aan de vermindering van de CO2 uitstoot. En verbeteren we het wooncomfort en het binnenklimaat in de woning tegen lagere energielasten. In 2021 heeft onze woningportefeuille een energieprestatie coëfficiënt van gemiddeld 1,3, oftewel gemiddeld label B.

4. Gedifferentieerde en leefbare wijken

We streven naar een woonomgeving met een diversiteit aan woningtypen en (zorg)voorzieningen waar bewoners naar tevredenheid wonen en leven. Voor ons gaat prettig wonen over meer dan alleen de woning. Daarom streven we naar een woonomgeving met een diversiteit aan woningtypen en (zorg)voorzieningen waar bewoners naar tevredenheid wonen en leven.

5. Toekomstbestendige en klantgerichte dienstverlening

Ons uitgangspunt is flexibiliteit voor onze zelfredzame klanten en persoonlijk contact voor mensen die hulp nodig hebben. We blijven continue onze organisatie verbeteren en professionaliseren. Onze aandacht gaat de komende jaren met name uit naar de digitalisering van onze primaire processen en de klantencommunicatie. Ons uitgangspunt is flexibiliteit voor onze zelfredzame klanten en persoonlijk contact voor de mensen die wat meer hulp nodig hebben. 

6. Ondernemende en betrouwbare samenwerkingspartner 

We richten ons de komende jaren op het versterken van de rol en de inbreng van onze stakeholders. Wij willen door onze stakeholders gezien worden als een transparante, initiatiefrijke en betrouwbare onderneming die zakelijkheid en menselijkheid combineert. Hiervoor richten we ons de komende jaren op het versterken van de rol en de inbreng van onze stakeholders op onze volkshuisvestelijke prioriteiten en onze strategische keuzes. 

Ondernemingsplan

Ons ondernemingsplan 2017-2021 kunt u hier bekijken.