Contact

VvE beheer

Elke eigenaar van een appartement krijgt te maken met een Vereniging van Eigenaren. Als eigenaar van een appartement bent u samen met de andere eigenaren verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw.

In de wet is vastgelegd dat een Vereniging van Eigenaren (VvE) actief moet zijn. En dat iedere eigenaar van een appartement automatisch lid is van de VvE. Een goed functionerende Vereniging van Eigenaren (VvE) zorgt ervoor dat de gezamenlijke ruimtes en buitenkant van het appartementengebouw goed onderhouden blijven.

Reparatieverzoek

Heeft u als eigenaar een reparatieverzoek aan een gezamenlijke ruimte of de buitenkant van het gebouw? 
Klik hier om uw reparatie te melden. Of bel ons op (0174) 28 23 00, toets 4. Meer informatie vindt u hier.

Huurt u een appartement?

Huurt u een woning van ons in een gebouw waar een VvE is? Dan behartigen wij als eigenaar van de woningen de belangen van de huurders. Meer informatie vindt u hier.

Stichting BVVB Collectief

Arcade is aangesloten bij de Stichting BVVB Collectief. 
Vergunningnummer AFM: 12043832 
Aansluitnummer Kifid: 300.016421
Download de Gedragscode Branchevereniging VvE Beheerders

Bent u niet tevreden?

Geef hier uw klacht aan ons door. Wij zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Veelgestelde vragen over vve beheer

Wat doet een VvE allemaal?

De VvE beschermt de belangen van de woningeigenaren in het gebouw. Daarvoor hebben zij een aantal taken.

1. De VvE zorgt voor het onderhoud van het gebouw
De VvE neemt beslissingen over het onderhoud van alle gemeenschappelijke delen in het gebouw. Bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimten, de buitenkant van het gebouw en installaties in de gemeenschappelijke ruimten, zoals de verwarming, lift en riolering.

2. De VvE zorgt voor schoonmaak en tuinonderhoud
De VvE zorgt dat de gemeenschappelijke ruimten netjes en schoon zijn. Ook geeft de VvE opdracht voor het onderhoud van de gemeenschappelijke tuin.

3. De VvE zorgt voor huisregels
Het is belangrijk dat iedereen in het gebouw fijn woont. Daarvoor maakt de VvE leefregels. Daarin staat bijvoorbeeld hoe je met elkaar omgaat. Maar bijvoorbeeld ook dat je geen fietsen of andere voorwerpen in gemeenschappelijke ruimten zet.

Hoeveel kost de VvE?

De kosten voor bijdrage VvE zijn gebaseerd op de kosten voor het onderhoud en het beheer van het appartementengebouw. Elke eigenaar betaalt mee. Arcade betaalt de bijdrage voor de huurappartementen. De bijdrage VvE is inclusief servicekosten, deze kosten kunnen veranderen. Bijvoorbeeld als de VvE extra onderhoud wil doen, het schoonmaakprogramma wil aanpassen of meer diensten wil aanbieden. Hierover vragen wij altijd eerst om uw mening. 

Hoe betaal ik de VvE-bijdrage?

Bijdragen
In de algemene ledenvergadering wordt, bij de behandeling van de begroting, de hoogte van de bijdrage bepaald. Op basis van de jaarrekening en de opgestelde begroting wordt jaarlijks beoordeeld of aanpassing van de bijdrage noodzakelijk is.

Automatisch incasseren en wat te doen bij een terugboeking
De bijdrage wordt bij voorkeur automatisch geïncasseerd. Op deze pagina vindt u een overzicht met de incassodata in 2023. Als er vanwege administratieve redenen een correctie plaatsvindt, stelt Arcade schriftelijk voor de niet geïncasseerde bijdrage bij de eerstvolgende incassoronde te incasseren. Dit wordt zonder tegenbericht uitgevoerd.

Incassoprocedure
Eerste herinnering
Bij achterstand wordt een herinnering gestuurd. De eerste herinnering is een korte brief.

Wettelijke aanmaning
Als na een eerste herinnering niet wordt betaald, ontvangt u een wettelijke aanmaning. Daarnaast wordt telefonisch met de debiteur contact opgenomen. Als de eigenaar niet binnen de in de wettelijke aanmaning genoemde termijn betaalt, is de beheerder genoodzaakt passende (rechts)maatregelen te treffen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar. Daarnaast wordt de wettelijke rente in rekening gebracht.

Betalingsregelingen
De VvE-beheerder is gerechtigd tot het maken van afspraken voor betalingsregelingen. Zij stelt het bestuur op de hoogte.

Vervolg
Als blijkt dat na het afronden van bovengenoemde stappen niet tot betaling van de achterstallige bijdragen is overgegaan, neemt de beheerder contact op met het bestuur van de VvE.

Machtiging
In het splitsingsreglement is bepaald dat het instellen van rechtsvorderingen de goedkeuring van de algemene ledenvergadering nodig heeft. De algemene ledenvergadering moet de voorzitter of één van de bestuurders machtigen tot het starten van een dergelijke procedure.