Contact

Ons management

Onze organisatie bestaat uit vier afdelingen: staf, financiën, wonen en vastgoed. Ons managementteam is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatiedoelen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze organisatie. Gezamenlijke beslissingen worden genomen tijdens het managementoverleg dat eens per twee weken plaatsvindt.

Ons managementteam

Het managementteam geeft dagelijks leiding aan 60 enthousiaste en gedreven medewerkers en bestaat uit de directeur-bestuurder (Wilfried Stribos), manager financiën (Peter de Zoete), manager vastgoed (Reinder Zuurmond) en plaatsvervangend manager wonen (Els Scharff). 

Organigram

In dit organigram vindt u alle afdelingen van onze organisatie.