Contact

Ons management

Onze organisatie bestaat uit vier afdelingen: staf, financiën, wonen en vastgoed. Ons managementteam is verantwoordelijk voor het beleid, de organisatiedoelen en de maatschappelijke verantwoordelijkheid van onze organisatie. Gezamenlijke beslissingen worden genomen tijdens het managementoverleg dat eens per twee weken plaatsvindt.

Ons managementteam

Het managementteam geeft dagelijks leiding aan 50 enthousiaste en gedreven medewerkers en bestaat uit de directeur-bestuurder (René Lemson) en de managers financiën (Wim Hulst) en wonen (Paul Huijsdens). 

Organigram

In dit organigram vindt u alle afdelingen van onze organisatie.


Onderschrift (van links naar rechts):
Paul Huijsdens, René Lemson en Wim Hulst