Contact

Woningcorporaties komen in actie met project Bouwstroom Haaglanden

De woningcorporaties in de Regio Haaglanden willen met slimme bouwoplossingen sneller woningen realiseren. Dit krijgt vorm in het project 'Bouwstroom Haaglanden'. Op 27 september 2021 is symbolisch de intentieverklaring ondertekend door twaalf woningcorporaties in de regio Haaglanden.

De wooncrisis is te groot om niets te doen. Zeker in de regio Haaglanden is de woningnood groot. Woningzoekenden staan gemiddeld ruim zes jaar ingeschreven voordat zij een sociale huurwoning toegewezen krijgen. Met meer dan 160.000 ingeschreven woningzoekenden en slechts 8.000 verhuringen per jaar staat vast dat de woningnood groot is. Corporaties maken afspraken met gemeenten, provincie en de huurdersorganisaties over het toevoegen van sociale huurwoningen in de regio.

Persbericht Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)

Het volledige persbericht van SVH over dit actieplan leest u hier.  

Deel deze pagina via: