Contact

Woningcorporaties en gemeente Westland hebben elkaar hard nodig

Voldoende betaalbare woningen, bestaande woningen verduurzamen en werken aan leefbare en veilige wijken; een greep uit de complexe volkshuisvestelijke opgaven waar woningcorporaties de komende jaren mee te maken krijgen. Alhoewel er op landelijk, regionaal en lokaal niveau stevige afspraken zijn gemaakt, geven de woningcorporaties in Westland aan dat een goede samenwerking tussen corporaties en gemeente van cruciaal belang is. “We hebben elkaar de komende jaren hard nodig”, aldus Wilfried Stribos, directeur-bestuurder bij woningcorporatie Arcade.

In de gemeenteraad van Westland zijn nieuwe raadsleden aangetreden en is een nieuwe coalitie gevormd. Om nader met elkaar kennis te maken, organiseerden de woningcorporaties op 2 december 2022 een bustocht langs projecten van de corporaties. Tijdens deze bustocht werd niet alleen stil gestaan bij de projecten zelf, maar ook wat hierbij de meest succesbepalende factoren waren in het samenspel tussen corporatie en gemeente.

Het was een geslaagde en leerzame middag

Wilfried Stribos: “Het is goed, dat we elkaar beter hebben leren kennen. Als corporaties hebben we kunnen laten zien waar we voor staan, namelijk: voldoende betaalbare huurwoningen in leefbare wijken. Om dit te bereiken, hebben we elkaar hard nodig en dat werd deze middag nog eens onderstreept. Ik kijk dan ook terug op een geslaagde middag en kijk uit naar het verwezenlijken van onze gezamenlijke ambities.”

Gijsbert van Herk, bestuursvoorzitter bij Staedion laat weten: “Staedion - die in regio Haaglanden actief is - heeft de ambitie uitgesproken om in Westland circa 500 nieuwe sociale huurwoningen toe te voegen. Mooi dat we in de toekomst op meerdere plekken ons steentje kunnen bijdragen. De eerste toevoeging van Staedion is: 150 sociale huurwoningen in de nieuwe woonwijk Wippolderlaan in Wateringen-Noord.”

Op vrijdag 2 december 2022 organiseerden de woningcorporaties voor de Westlandse gemeenteraad een bustocht om de projecten van corporaties te bekijken.

Deel deze pagina via: