Contact

Startsein voor proefproject met zonnepanelen

Op de daken van een aantal huurwoningen van woningcorporatie Arcade liggen sinds kort zonnepanelen. In april werd gestart met de installatie van de zonnepanelen. Op 14 mei is het laatste zonnepaneel gelegd op het dak van een woning aan de Tulpstraat in ’s-Gravenzande (Heenweg). Hiermee gaven wethouder energietransitie Leen Snijders en René Lemson, directeur-bestuurder bij Arcade het startsein voor het proefproject van Arcade met zonnepanelen.

In totaal doen 18 eengezinswoningen mee met het proefproject. De proef start met twee woonrijen: één in De Lier en één in Heenweg. Met de proef wil Arcade ervaring opdoen om in de toekomst vaker zonnepanelen op woningen te plaatsen. “Na onderzoek zijn we ervan overtuigd dat zonnepanelen voordeel voor huurders en voor ons kunnen hebben”, vertelt René Lemson. “Maar hoe we er het meeste voordeel uithalen, dat willen we graag nader onderzoeken. Daarom deze eerste proef.” Op basis van de uitkomsten van de proef besluit Arcade hoe om te gaan met het plaatsen van zonnepanelen in de toekomst op bestaande woningen. Wethouder Leen Snijders ziet deze proef als een stap in de goede richting: ”Het plaatsen van deze zonnepanelen gaat helpen om Westland duurzamer te maken. Daar ben ik blij mee. Als gemeente omarmen wij plannen om zonnepanelen te plaatsen, daar waar het kan!”

Duurzame toepassingen

Ook Arcade wil meehelpen aan de verlaging van de wereldwijde CO2-uitstoot. Bovendien heeft Arcade als doelstelling dat alle woningen gemiddeld energielabel B halen in 2021. Bij veel onderhoudsprojecten neemt Arcade energiebesparende maatregelen. De nieuwbouwprojecten voorzien gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik door duurzame toepassingen. Zo plaatst de corporatie bij nieuwbouw bijna altijd zonnepanelen op het dak en hebben nieuwbouwwoningen minimaal energielabel A.

Samenwerking met Wocozon

Arcade voert de proef uit in samenwerking met Wocozon. Een organisatie zonder winstoogmerk die gespecialiseerd is in zonnestroom voor corporaties. Bewoners die de zonnepanelen op hun dak krijgen, hebben er verder geen omkijken naar. Wozocon zorgt ervoor dat een erkende installateur de panelen monteert en aansluit.

Wethouder energietransitie Leen Snijders (links op de foto) en René Lemson gaven het startsein voor het proefproject van Arcade met zonnepanelen. 

Deel deze pagina via: