Contact

Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030

Op 17 december 2021 is het tussenakkoord 'Samenwerken aan een solide woningmarkt in Haaglanden 2021-2030' ondertekend. Met de ondertekening zetten marktpartijen een eerste stap richting voldoende (sociale) woningen en een betere verdeling van sociale woningen in Haaglanden.

In het tussenakkoord staan afspraken over de woningtoename en werkafspraken die nog nodig zijn om de regionale doelen te halen. Partijen hebben afgesproken om de opbrengst van deze werkafspraken, zodra dat kan, vast te leggen in een eindakkoord. Deze afspraken zijn de basis voor een langdurige en intensieve samenwerking om met elkaar de woningmarkt in de regio Haaglanden sterker te maken.

Persbericht Sociale Verhuurders Haaglanden (SVH)

Het volledige persbericht van SVH over de ondertekening van dit tussenakkoord leest u hier.

Op de foto de voorzitters BTW, SVH,SHH en gedeputeerde PZH.

Deel deze pagina via: