Laatste nieuws

Home Over ons Nieuws en publicaties Laatste nieuws Regio Haaglanden kiest voor wonen

Regio Haaglanden kiest voor wonen

Geef de wooncrisis de aandacht die het nodig heeft in het regeerakkoord. Dat is de oproep van de woningcorporaties in de regio Haaglanden, samen verenigd in SVH (Sociale Verhuurders Haaglanden). In de regio zijn er momenteel meer dan 175.000 mensen, die op zoek zijn naar een goede, betaalbare huurwoning. De corporaties in de regio zetten zich, samen met gemeenten en Provincie Zuid-Holland, in voor het oplossen van de woningnood. Maar daar hebben zij ook de hulp van de nieuwe regering bij nodig.

Regio Haaglanden kiest voor wonen

De woningcorporaties, provincie Zuid Holland, gemeenten en Het Rijk hebben samen afspraken gemaakt over de gewenste hogere woningbouwproductie voor de komende jaren. Dit betreft verschillende soorten tijdelijke en vaste oplossingen, zoals een extra verdieping op bestaande woningen of gebouwen en flexwoningen. Dit zijn tijdelijke woningen, die goedkoop en snel kunnen worden neergezet waar er ruimte is. Maar ook wordt gezamenlijk gewerkt aan grote projecten zoals het Entree gebied in Zoetermeer, de Schieoevers in Delft en Den Haag Zuidwest. Er worden ‘nieuwe stukken stad gebouwd’. Tenslotte is het doel om, tot en met 2030, maar liefst 75.000 woningen bij te bouwen in de regio Haaglanden. Hiervan zullen de corporaties samen 25.000 woningen bouwen. De afspraken die hierover zijn gemaakt door de betrokken partijen zijn terug te vinden in de zogenoemde ‘realisatieagenda’, ook wel woondeal genoemd. De minister heeft met iedere woonmarktregio een dergelijke woondeal afgesloten. Zuid Holland heeft een grote ambitie in deze woondeal. Om de gemaakte afspraken ook echt sneller te kunnen realiseren is er een grote behoefte aan een daadkrachtige regering die doorpakt en regie neemt.

Doelstellingen en ambities

Jozefine Hoft namens SVH: “Aansluitend op de realisatieagenda hebben de corporaties hun opgaven in een koersplan uitgewerkt. In het koersplan staan de gezamenlijke doelstellingen en ambities voor de komende vijf jaar. We hebben drie actielijnen: het aanjagen van de woningbouwproductie, het versnellen van de energietransitie (verduurzamen) en het bieden van kansen voor iedereen. Ook al boeken we vooruitgang, het tempo moet nog veel hoger. Wij staan klaar om, samen met onze stakeholders en de nieuwe regering, de volgende stappen te kunnen zetten.”

Behoefte aan bouwlocaties

Zo vragen de woningcorporaties het kabinet om meer regel- en investeringsruimte en om extra mogelijkheden om de nieuwbouw van sociale huurwoningen op gang te houden. Ook is er dringend behoefte aan bouwlocaties. Voor het verduurzamen van de woningen vragen de corporaties om duidelijke regels en ruimte in de uitvoering. Verder vinden de woningcorporaties het belangrijk dat iedere woningzoekende een redelijke kans op een woning heeft. Dit geldt voor regulier woningzoekenden, maar ook voor de aandachtsgroepen zoals statushouders en mensen die uitstromen vanuit beschermd wonen. Voor deze groepen is het van belang om te werken aan een soepele overgang van opvang en tijdelijke huisvesting, naar permanente huisvesting.