Contact

Privé verhuren van woningen bij Arcade niet aan de orde

Het televisieprogramma Nieuwsuur deed onderzoek naar het privé verhuren van woningen voor commerciële doeleinden door bestuurders en commissarissen van woningcorporaties. De journalisten onderzochten 20 corporaties of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling of twijfelachtig verhuurderschap.

Arcade is niet door Nieuwsuur benaderd en was geen onderwerp van dit onderzoek. Wij hechten grote waarde aan integriteit en transparantie en hebben dit direct getoetst. Bij Arcade is hier geen sprake van: onze directeur-bestuurder en de leden van de Raad van Commissarissen verhuren geen woningen voor commerciële doeleinden. Niet binnen en/of buiten het werkgebied van Arcade.

Deel deze pagina via: