Contact

Bezit Arcade groeit naar 10.000 vhe door aankoop vastgoed Vestia

Vestia tekende onlangs de koopovereenkomsten met de woningcorporaties Arcade, Wonen Midden-Delfland, Wassenaarsche Bouwstichting en Wonen Wateringen voor al haar vastgoed in Westland. Het gaat om zo’n 3.250 verhuureenheden, waaronder ruim 2.850 zelfstandige woningen en bedrijfs- en zorgvastgoed. De overeenkomst is gesloten onder voorbehoud van de goedkeuring van de toezichthouders. De verkoop draagt bij aan het op peil houden van het aantal sociale huurwoningen in Westland. Voor Vestia maakt de verkoop het mogelijk de leningen af te lossen en zich te concentreren op haar kerngemeenten. Naar verwachting vindt overdracht plaats op 31 december 2020. Vestia blijft het onderhoud, de verhuur en de incasso uitvoeren tot 1 april 2021.

Directeur-bestuurders René Lemson (Arcade), Peter van Ling (Wonen Midden-Delfland), Ad Zopfi (Wassenaarsche Bouwstichting) en Ferry van der Pal (Wonen Wateringen) geven aan dat de vraag naar betaalbare huurwoningen blijft groeien en de wachttijden steeds verder oplopen. Daarom is het belangrijk dat deze woningen behouden blijven voor sociale huur.

Woningen behouden voor primaire doelgroep

De woningcorporaties blijven de woningen na aankoop verhuren aan de primaire doelgroep: huurders met een lager inkomen. Ook geven zij aan dat een deel van de vrije sector huurwoningen, nadat deze vrijkomen voor nieuwe huurders, wordt overgeheveld naar sociale huur. Het is ook om deze reden dat commerciële partijen en individuele huurders de woningen nu niet kunnen kopen. De huidige huurders kunnen blijven wonen en behouden hun huurovereenkomst.

De woningen zijn als volgt verdeeld: 1.212 gaan naar Arcade, 340 naar Wonen Midden-Delfland, 752 naar Wassenaarsche Bouwstichting en 550 naar Wonen Wateringen.

Overname leningen en personeel

De kopende woningcorporaties nemen naast het vastgoed een deel van Vestia’s leningen over voor de waarde van het vastgoed. Dit verbetert de balanspositie van Vestia. Ook gaat een aantal medewerkers mee naar de kopers.

 

De overname bestaat uit: 1.212 woningen en 115 overige eenheden, zoals parkeerplaatsen en bedrijfsruimten. Alle over te nemen eenheden liggen in Naaldwijk.

Deel deze pagina via: