Contact

U heeft met spoed een woning nodig

Heeft u dringend woonruimte nodig? In sommige gevallen kunt u een voorrangsverklaring aanvragen (ook wel urgentie genoemd). Bijvoorbeeld omdat u medische of sociale problemen heeft. Met die verklaring krijgt u voorrang op een nieuwe woning.

U kunt de voorrangsverklaring aanvragen als er sprake is van:

  • Acute of dreigende dakloosheid buiten uw eigen schuld.
  • U heeft ernstige medische, sociale of financiële problemen.
  • U verblijft in een erkende noodopvang.

U leest meer voorwaarden op de website van gemeente Westland of gemeente Den Haag.

Probeer eerst zelf een oplossing te vinden

U doet eerst zelf alles om een oplossing voor uw probleem te vinden. Vraagt u de voorrangsverklaring aan? Dan moet u ingeschreven staan bij Woonnet Haaglanden. Daarna kijken we of een sociale huurwoning de enige oplossing is voor uw probleem. U krijgt namelijk geen voorrangsverklaring als een vrije sector huurwoning, kamerhuur of tijdelijke inwoning ook een oplossing biedt. Ook moet u aan kunnen tonen dat u minimaal drie maanden actief reageert op woningen.

Zo vraagt u de voorrangsverklaring aan bij gemeente Westland

U vraagt de voorrangsverklaring aan bij een woningcorporatie.

  • Huurt u al een woning bij een woningcorporatie? Dan vraagt u daar de voorrangsverklaring aan.
  • Huurt u nog geen woning bij een woningcorporatie? Dan vraagt u de voorrangsverklaring aan bij de woningcorporatie die het dichtstbij is in de gemeente waar u woont.

U betaalt geld voor de aanvraag van de voorrangsverklaring.

U betaalt altijd voor de aanvraag. U weet dan nog niet zeker of u de verklaring ook krijgt. In Westland kost die aanvraag € 63,55 (peildatum januari 2019). U betaalt dit aan de woningcorporatie.

U krijgt een gesprek met de woningcorporatie.

Tijdens dit gesprek beantwoordt u vragen over uw situatie. De woningcorporatie helpt u met het indienen van de aanvraag van de voorrangsverklaring.

De gemeente bepaalt of u de voorrangsverklaring krijgt.

De woningcorporatie bepaalt niet of u een voorrangsverklaring krijgt. Dat bepaalt uw gemeente.

Zo vraagt u de voorrangsverklaring aan bij gemeente Den Haag

U vraagt de voorrangsverklaring aan op de website van gemeente Den Haag. U vindt daar meer uitleg over hoe de aanvraag gaat en hoeveel u daarvoor betaalt.

Uw voorrangsverklaring is 3 maanden geldig

Tijdens die 3 maanden mag u met voorrang reageren op bepaalde woningen. Op de verklaring staat welke woningen dat zijn. Het is belangrijk dat u gedurende deze drie maanden zo veel mogelijk reageert op woningen die overeenkomen met uw zoekprofiel. Vindt u in die tijd geen woning? En heeft u ook geen woning geweigerd? Dan kunt u vragen of de gemeente uw voorrangsverklaring met 3 maanden verlengt.


Veelgestelde vragen over voorrangsverklaring aanvragen

Ik ga scheiden. Krijg ik voorrang?

Dat kan alleen als u samenwoont met kinderen die jonger zijn dan 18. En als u met deze kinderen uw woning moet verlaten. We kijken daarbij wel naar uw persoonlijke situatie. U krijgt bijvoorbeeld geen voorrangsverklaring als er een andere oplossing is.

Ik heb vaak ruzie met mijn ouders? Krijg ik voorrang?

U krijgt geen voorrang vanwege een moeilijke thuissituatie door ruzie tussen ouders en kinderen. Alleen als er sprake is van een levensbedreigende situatie.

Mijn woning is te klein geworden. Krijg ik voorrang?

Als uw woning te klein is, krijgt u geen voorrang. Tenzij u minimaal één jaar in een woning woont met minder dan 14 vierkante meter per persoon. Is uw woning te klein geworden door gezinsuitbreiding? Dan krijgt u in principe geen voorrang.

Ik wil dichter bij mijn werk wonen. Krijg ik voorrang?

U krijgt geen voorrang vanwege een te grote afstand tussen woon- en werkomgeving. Tenzij u een arbeidsovereenkomst heeft van minimaal 16 uur per week. En minimaal 50% van uw inkomen verwerft in de regio Haaglanden.

Ik heb heimwee en wil verhuizen. Krijg ik voorrang?

Bij heimwee of eenzaamheid door bijvoorbeeld het ontbreken van een sociaal netwerk krijgt u geen voorrang.

Ik heb ruzie met mijn buren. Krijg ik voorrang?

Bij burenruzie krijgt u geen voorrang. Hier vindt u meer informatie wat u in zo'n situatie kunt doen.