Contact

Passend toewijzen

Steeds vaker leest u de woorden ‘passend toewijzen’ als het over huurwoningen gaat. En niet iedereen weet wat wij daarmee bedoelen. Daarom zetten wij een aantal vragen over passend toewijzen voor u op een rij.

Wat is passend toewijzen?

De overheid heeft regels gesteld voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten deze woningen ‘passend toewijzen’. Dat wil zeggen: de hoogte van de huur moet aansluiten bij uw inkomen en uw gezinsgrootte. 

Waarom wil de overheid dit?

De overheid vindt het belangrijk dat mensen met een lager inkomen niet in een te dure huurwoning wonen. Zo houdt de overheid de kosten voor huurtoeslag in de hand en komen mensen daardoor minder snel in financiële problemen. Ook blijven door passend toewijzen de goedkope woningen beschikbaar voor mensen met lage inkomens.

Wat betekent dat voor corporaties zoals Arcade?

Wij kijken welke woningen wij aan welke huurders kunnen toewijzen. Dat doen wij aan de hand van de grootte van uw huishouden en uw verzamelinkomen.

Wat betekent dit voor mij als woningzoekende?

Hieronder staat per huishoudgrootte en inkomen aangegeven in welke huurprijscategorie u mag huren (peildatum 2023). Voor de passendheidsnorm geldt de netto huur. Dit is de huur zonder eventuele servicekosten.

Inkomenseis bij een netto huur tot en met € 647,19

Verzamelinkomen 1 persoon: tot € 25.475,- per jaar.
Gezamenlijk verzamelinkomen 2 of meer personen: tot € 34.575,- per jaar.

Inkomenseis bij een netto huur van € 647,20 tot en met € 693,60

Verzamelinkomen 1 persoon: € 25.475,- tot € 44.035,- per jaar.
Gezamenlijk verzamelinkomen 2 personen: € 34.575,- tot € 48.625,- per jaar.
Gezamenlijk verzamelinkomen 3 of meer personen: tot € 34.575,- per jaar.

Inkomenseis bij een netto huur van € 693,61 tot en met € 808,06

Verzamelinkomen 1 persoon: € 25.475,- tot € 44.035,- per jaar. 
Gezamenlijk verzamelinkomen 2 personen: € 34.575,- tot € 48.625,- per jaar.
Gezamenlijk verzamelinkomen 3 of meer personen: € 34.575,- tot € 51.863,- per jaar.

Inkomenseis bij een netto huur van € 808,07 tot en met € 1.015,31

Woning in Den Haag:
Verzamelinkomen 1 persoon: 3 x de jaarhuur met een maximum van € 66.052,50 per jaar. 
Gezamenlijk verzamelinkomen 2 of meer personen: 3 x de jaarhuur met een maximum van € 76.052,50 per jaar. 

Woning in Westland:
Verzamelinkomen 1 of meer personen: 4 x de jaarhuur tot onbeperkt.

Inkomenseis bij een netto huur vanaf € 1.015,32

Verzamelinkomen 1 of meer personen: 3 x de jaarhuur tot onbeperkt.

Hoe weet ik of een woning passend is bij mijn inkomen?

Staat u ingeschreven en logt u in bij Woonnet Haaglanden? Dan krijgt u precies die woningen te zien waarvoor u op basis van uw inkomen in aanmerking komt. Voorwaarde is wel dat u uw juiste inkomensgegevens heeft ingevoerd. Alleen dan selecteert Woonnet Haaglanden automatisch de woningen die passen bij uw inkomen. Verandert uw inkomenssituatie? Dan moet u dit zelf aanpassen. Blijkt bij toewijzing van de woning dat uw inkomensgegevens niet kloppen? Dan komt u niet in aanmerking voor de woning.