Contact

Passend toewijzen

Steeds vaker leest u de woorden ‘passend toewijzen’ als het over huurwoningen gaat. En niet iedereen weet wat wij daarmee bedoelen. Daarom zetten wij een aantal vragen over passend toewijzen voor u op een rij.

Wat is passend toewijzen?

De overheid heeft nieuwe regels gesteld voor het toewijzen van sociale huurwoningen. Woningcorporaties moeten deze woningen voortaan ‘passend toewijzen’. Dat wil zeggen: de hoogte van de huur moet aansluiten bij uw inkomen en uw gezinsgrootte. 

Waarom wil de overheid dit?

De overheid vindt het belangrijk dat mensen met een lager inkomen niet in een te dure huurwoning wonen. Zo houdt de overheid de kosten voor huurtoeslag in de hand en komen mensen daardoor minder snel in financiële problemen. Ook blijven door passend toewijzen de goedkope woningen beschikbaar voor mensen met lage inkomens.

Wat betekent dat voor corporaties zoals Arcade?

Wij kijken welke woningen wij aan welke huurders kunnen toewijzen. Dat doen wij aan de hand van de grootte van uw huishouden en uw verzamelinkomen.

Wat betekent dit voor mij als woningzoekende?

U kunt niet meer op elke woning reageren. Ligt uw inkomen onder de grens van de huurtoeslag? Dan kunt u reageren op woningen met een maximale huur van € 607,46 (bij een huishouden van één of twee personen) of € 651,03 (bij drie of meer personen in huis). Hieronder staat per huishoudgrootte en inkomen aangegeven in welke huurprijscategorie u mag huren. Voor de passendheidsnorm geldt de netto huur.  

Inkomenseis bij een netto huur tot en met € 607,46

1-persoon: tot € 22.700,- bruto per jaar
2-personen: tot € 30.825,- (gezamenlijk) bruto per jaar
3 of meer personen: tot € 30.825,- (gezamenlijk) bruto per jaar

Inkomenseis bij een netto huur van € 607,47 tot en met € 651,03

1-persoon: € 22.700,- tot € 30.825,- bruto per jaar
2-personen: € 30.825,- tot € 38.035,- (gezamenlijk) bruto per jaar 
3 of meer personen: tot € 30.825,- (gezamenlijk) bruto per jaar

Inkomenseis bij een netto huur van € 651,04 tot en met € 720,42

1-persoon: € 22.700,- tot € 38.035,- bruto per jaar *
2 of meer personen: € 30.825,- tot € 38.035,- (gezamenlijk) bruto per jaar

indien de huurprijs € 690,- of hoger is dan vragen wij bij 1-persoons huishoudens een inkomen van € 27.000,- tot € 38.035,-

Hoe weet ik of een woning passend is bij mijn inkomen?

Staat u ingeschreven en logt u in bij Woonnet Haaglanden? Dan krijgt u precies die woningen te zien waarvoor u op basis van uw inkomen in aanmerking komt. Voorwaarde is wel dat u uw juiste inkomensgegevens heeft ingevoerd. Alleen dan selecteert Woonnet Haaglanden automatisch de woningen die passen bij uw inkomen. Verandert uw inkomenssituatie? Dan moet u dit zelf aanpassen. Blijkt bij toewijzing van de woning dat uw inkomensgegevens niet kloppen? Dan komt u niet in aanmerking voor de woning.