Contact

Bent u niet tevreden over de toewijzing van woningen?

Om huurwoningen binnen de regio Haaglanden eerlijk te verdelen, bestaan spelregels voor woningtoewijzing. Heeft u een klacht over uw inschrijving bij Woonnet Haaglanden, over hoe Woonnet Haaglanden de regels van de woonruimteverdeling toepast of over de toewijzing van woningen? Dan kunt u bezwaar maken en een klacht indienen.

Geef uw klacht digitaal door 

Vindt u dat wij ons niet aan de spelregels houden of dat u onterecht een woning door ons is geweigerd?

Geef uw klacht aan ons door via onderstaand klachtenformulier. Of stuur een e-mail naar info@arcadewonen.nl
We zoeken graag samen met u naar een oplossing.

Komen we er samen niet uit?
Wij doen ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Meestal lukt dat ook, maar soms ook niet. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Dan kunt u een klacht indienen bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH). Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten van woningzoekenden over woonruimteverdeling in de regio Haaglanden. Uw klacht wordt door de RKWH alleen in behandeling genomen als uw klacht al door ons is behandeld. Meer informatie over de procedure bij de RKWH leest u hier. 

Heeft u een klacht over uw inschrijving of hoe Woonnet Haaglanden de spelregels toepast?

Denk bijvoorbeeld aan een opgelegde sanctie wegens het niet verschijnen bij een bezichtiging. Onenigheid over uw rangordepositie bij een woning. Of een onterechte uitschrijving van u als woningzoekende. Neem dan contact op met Woonnet Haaglanden via het contactformulier op hun website.

Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht door Woonnet Haaglanden?
Dan kunt u met uw klacht terecht bij de Regionale Klachtencommissie Woonruimteverdeling Haaglanden (RKWH). Deze onafhankelijke commissie behandelt klachten van woningzoekenden over woonruimteverdeling in de regio Haaglanden. Uw klacht wordt door de RKWH alleen in behandeling genomen als uw klacht al door Woonnet Haaglanden is behandeld. Meer informatie over de procedure bij leest u hier.

Bent u huurder van ons en heeft u een klacht over ons?

Bijvoorbeeld over onze dienstverlening of één van onze medewerkers? Vul het klachtenformulier in op deze pagina.


Klachtenformulier

Vul dit formulier alleen in als u vindt dat wij ons niet houden aan de spelregels bij woningtoewijzing. Of wanneer u vindt dat u onterecht een woning is geweigerd door ons.