Contact

Inschrijven bij Woonnet Haaglanden. Hoe werkt dat?

Schrijf u in als woningzoekende

Voordat u kunt reageren op sociale huurwoningen, schrijft u zich eerst in bij Woonnet Haaglanden. U krijgt een inlogcode en een wachtwoord. Nadat u bent ingelogd, kunt u op www.woonnet-haaglanden.nl reageren op sociale huurwoningen van alle corporaties uit Haaglanden. 

Vaak moet u wachten op een woning

Hoe lang het duurt voordat u voor een woning in aanmerking komt verschilt per gemeente en per type woning. De regels die gelden bij toewijzing van woningen leest u hier.

Laat u niet verleiden tot woonfraude

Reageer alleen zelf rechtstreeks via www.woonnet-haaglanden.nl op een woning. Maak geen gebruik van bemiddelaars of bemiddelingsbureaus. Zij beloven u dat u sneller aan een woning komt. En vragen veel geld om uw papieren - zoals inkomensverklaringen - te vervalsen. Lees hier verder.

Krijgt u een woning aangeboden?

Dan vragen wij u of u deze gegevens naar ons wilt sturen. Ook controleren wij uw betaalwaardigheid. Als dit aandacht vereist maken wij met u afspraken hierover.

Andere objecten huren?

Wilt u een vrije sector huurwoning, een bedrijfsruimte, garage of parkeerplaats bij ons huren? Dan hoeft u niet ingeschreven te staan bij Woonnet Haaglanden. 


Veelgestelde vragen over inschrijven

Ik woon al in een sociale huurwoning. Hoe lang is dan mijn inschrijftijd?

Wilt u een andere sociale woning huren? Dan bent u een doorstromer. Schrijft u zich in bij Woonnet Haaglanden? Dan tellen wij de jaren mee die u in uw huidige woning woont. Maar we tellen nooit meer dan 5 jaar mee.

Voorbeeld 1:
U woont 3 jaar in een sociale huurwoning. U schrijft zich in bij Woonnet Haaglanden. U heeft dan een inschrijftijd van 3 jaar.

Voorbeeld 2:
U woont 8 jaar in een sociale huurwoning. U schrijft zich in bij Woonnet Haaglanden. U heeft dan een inschrijftijd van 5 jaar.

Wat is een duurzaam gemeenschappelijk huishouden?

Staat u met meerdere personen ingeschreven op Woonnet Haaglanden en komt u in aanmerking voor een woning van ons? Dan onderzoeken wij of er wel of geen sprake is van een duurzame gemeenschappelijke huishouding ofwel duurzaam samenwonen.

Duurzaam samenwonen
Duurzaam samenwonen houdt in, dat u en de andere persoon of personen blijvend een gezamenlijke huishouding voeren of gaan voeren. Uw samenwoning is op de toekomst gericht en in beginsel van langdurige aard. Wij toetsen bij de woningtoewijzing het aantal personen dat duurzaam tot uw huishouden behoort. Als het aantal personen niet klopt, dan kan dit gevolgen hebben voor de toewijzing.

Welke personen behoren tot de duurzame gemeenschappelijke huishouding?

• de volwassene met wie u een duurzaam gemeenschappelijke huishouding voert of gaat voeren (uw partner);
• inwonende (pleeg) kinderen jonger dan 18 jaar*;
• inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die onafgebroken in het ouderlijk gezin hebben gewoond of die volgens de basisregistratie personen van uw gemeente niet langer dan zes maanden uitgeschreven zijn geweest;
• inwonende (pleeg) kinderen van 18 jaar en ouder* die na een uitschrijving van langer dan zes maanden volgens de basisregistratie personen van uw gemeente weer twee jaar ingeschreven staan;
• niet inwonende (pleeg) kinderen* die aantoonbaar weer tot het huishouden gaan behoren (bijvoorbeeld na opname in een inrichting, in verband met gezinshereniging of na een uitspraak van de rechter).

* In geval van co-ouderschap (na het verbreken van samenwoning, huwelijk of geregistreerd partnerschap) kunnen de (pleeg) kinderen worden meegerekend bij beide eenouder huishoudens. Het co-ouderschap moet worden aangetoond met een ouderschapsplan (met de daarbij behorende notariële akte indien u niet gehuwd was), gerechtelijke uitspraak of een echtscheidingsconvenant.

Welke personen behoren niet tot de duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Een huishoudsamenstelling tussen broers, zussen, nichten, neven, overige familieleden, vrienden en kennissen zien wij niet als een duurzame gemeenschappelijk huishouding.