Contact

Tuinonderhoud: wat zijn de regels?

Wilt u graag een groot terras, een vijver of een zandbak voor de kinderen? U bent vrij om uw tuin naar eigen wens in te richten. Wij geven u graag deze vrijheid, zolang u zich houdt aan de spelregels die wij aan tuininrichting stellen.

Wanneer toestemming nodig?

Bij grote wijzigingen in uw tuin, zoals een vijver, berging, schutting of extra bestrating heeft u onze toestemming nodig. Toestemming voor voorzieningen in de tuin is altijd tijdelijk. Dit betekent dat u de voorziening aanbrengt voor de periode dat u in de woning woont. Onderhoud en reparatie van de voorziening regelt u zelf.

Gaat u verhuizen?

Dan neemt u de zelf aangebrachte voorziening mee. Aanbieden ter overname aan de nieuwe huurder kan ook, mits de voorziening in goede staat is. De verhuurmakelaar stelt dit tijdens de voorinspectie vast. Wil de nieuwe huurder de zelf aangebrachte voorziening niet overnemen of is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan verwijdert u deze alsnog.

Spelregels onderhoud tuin

Voor het inrichten en onderhouden van uw tuin zijn onderstaande spelregels opgesteld:
• U onderhoudt de tuin goed, zodat deze er verzorgd uitziet.
• U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en bijbehorende erfafscheiding, zoals een schutting of een heg. In sommige situaties plaatsen wij de erfafscheiding.
• De gevel, de kozijnen en het dak blijven goed bereikbaar voor eventuele werkzaamheden.
• Het is niet toegestaan klimplanten tegen de woning aan te laten groeien.
• Bomen zijn niet hoger dan vier meter.
• Bomen staan minimaal twee meter van de erfgrens en de gevel af.
• Bomen ouder dan twintig jaar mag u niet rooien zonder kapvergunning.
• Heggen, hagen en bomen snoeit u regelmatig, u ruimt bladeren op en zaagt overhangende takken weg.
• Een heg of schutting aan de voorkant van de woning is niet hoger dan één meter.
• Een heg of schutting aan de zij- en achterkant van de woning is niet hoger dan twee meter.
• Grenst de achtertuin aan een stoep of straat? Dan mag de schutting niet hoger dan één meter.

• De erfafscheiding is gemaakt van degelijk materiaal.
• U overlegt met uw buren over de erfafscheiding.
• Heeft u voor de uit te voeren werkzaamheden een bouwvergunning nodig? Dan zijn deze kosten voor uw rekening.
• Is het voor onderhoudswerkzaamheden nodig dat u de voorziening tijdelijk verwijdert? Dan verleent u hieraan uw medewerking.
• Bij verhuizing levert u de tuin in goed verhuurbare staat op.

Controle op ongewenste situaties

Regelmatig controleren wij of onze woningen en tuinen in goede staat zijn. We kijken daarbij ook of er ongewenste situaties zijn, zoals een slecht onderhouden tuin of schutting. Is er sprake van een ongewenste situatie? Dan spreken wij onze huurders hierop aan met het verzoek deze te beëindigen. Heeft één van uw buren een niet goed onderhouden tuin? Bespreek dit dan eerst met uw buren, zodat u mogelijk samen tot een oplossing komt. Lukt dit niet? Neem dan contact op met één van onze medewerkers woonservice.

Heeft u een kapvergunning nodig?

Dan meldt u dit bij ons. Omdat wij eigenaar zijn van de grond, moeten wij deze vergunning bij de gemeente aanvragen. De kosten voor de kapvergunning brengen wij wel bij u in rekening. De kosten voor het verhelpen van schade veroorzaakt door bomen, struiken of andere beplanting zijn eveneens voor uw rekening.

Heeft u een balkon?

Ook uw balkon richt u gerust naar eigen smaak in, mits dit een verzorgde indruk maakt en veilig is. Verzorgd en veilig betekent onder andere dat uw balkon vrij van vuilnis is, dat er geen overhangende planten zijn en er geen overlast ontstaat voor omwonenden. Zorgt u er voor dat de gevel, het dak en de kozijnen goed bereikbaar blijven voor bijvoorbeeld onderhoudswerkzaamheden? Wilt u zonwering of een balkondoek ophangen? Neem dan eerst contact met ons op voor de voorwaarden.

Woont u in een appartement?

Dan heeft u misschien een gezamenlijke tuin. Een hovenier, of soms één van de bewoners, onderhoudt dan in opdracht van ons de tuin. Hiervoor betaalt u een voorschot in de servicekosten. Jaarlijks ontvangt u een afrekening van de servicekosten en evalueren wij het tuinonderhoud met u. De uitkomsten bespreken wij met de uitvoerende hovenier of bewoner. Zo nodig passen we het tuinonderhoudscontract aan.