Contact

Niet tevreden?

Wij willen u zo goed mogelijk helpen. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden over ons bent. Wij zoeken dan graag samen met u naar een oplossing.

Geef uw klacht digitaal aan ons door

Daarvoor kunt u het formulier hieronder invullen. We nemen zo snel mogelijk contact met u op. Wilt u uw klacht liever anders indienen? Stuur dan een e-mail naar info@arcadewonen.nl.

Vinden wij geen goede oplossing voor uw klacht?

Wij doen natuurlijk ons uiterste best om uw klacht op te lossen. Meestal lukt dat ook, maar soms ook niet. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw klacht? Neem dan contact op met de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland of de Huurcommissie.

Meer informatie over de procedure van Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland

Uw klacht wordt door de Klachtencommissie Wonen Zuid-Holland (KCWZH) alleen in behandeling genomen als uw klacht al door ons is behandeld.

Na onderzoek van uw klacht brengt de klachtencommissie een advies aan u en ons uit. Op grond van dit advies nemen wij een besluit. Meestal nemen wij het advies van de klachtencommissie over. We mogen alleen tegen het advies ingaan als we daar een goede reden voor hebben. U kunt tegen ons besluit geen bezwaar maken of in beroep gaan.

Bent u niet tevreden over ons besluit? Dan is het in veel gevallen nog wel mogelijk om met een verzoekschrift een uitspraak van de Huurcommissie te vragen. Of een vordering in te stellen bij de kantonrechter. Meer informatie over de procedure van KCWZH vindt u in het klachtenreglement en op deze website.

Meer informatie over de procedure van de Huurcommissie

U kunt mogelijk de Huurcommissie inschakelen om een uitspraak te doen over uw klacht. Ook bij conflicten tussen verhuurder, huurdersorganisatie of bewonerscommissie kan de Huurcommissie misschien een rol spelen. Meer informatie over de klachtenprocedure van de Huurcommissie vindt u hier.


Klachtenformulier