Contact

Formulier voor indienen aanvraag medehuurderschap

Voeg hieronder de gevraagde documenten toe:
- bewijs van het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding + inkomensverklaring en jaaropgave(n) van het voorgaande jaar van aanvrager medehuurderschap
OF
- indien u van rechtswege medehuurder bent, voeg dan alleen een kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap toe