Contact

Medehuurderschap aanvragen

U woont samen maar bent niet getrouwd en u heeft ook geen geregistreerd partnerschap. Staat uw naam niet op de huurovereenkomst en wilt u medehuurder worden? Dan kunt u bij ons het medehuurderschap aanvragen. Huurt u een woning van ons en bent u getrouwd of heeft u geregistreerd partnerschap? Dan bent u van rechtswege (= automatisch) medehuurder. Staat uw partner nog niet op de huurovereenkomst? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door.

Wat houdt medehuurderschap in?

Als medehuurder heeft u dezelfde rechten en plichten als de hoofdhuurder. Een medehuurder is (mede)verantwoordelijk voor de huurbetaling en de overige verplichtingen die voortkomen uit de huurovereenkomst. Hij of zij is ook aansprakelijk voor de woning en mag deze blijven huren als de hoofdhuurder verhuist (of komt te overlijden).

Voorwaarden medehuurderschap

Wilt u medehuurder worden? Dan stellen wij de volgende voorwaarden:
• U heeft minimaal twee jaar uw hoofdverblijf in de woning.
• U staat minimaal twee jaar ingeschreven op het betreffende adres bij de gemeente in de Basisregistratie Personen (BRP).
• U voert minimaal twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder.
• U heeft voldoende inkomen om de huur ook alleen te kunnen betalen.
• Er is geen huurschuld op het moment van de aanvraag van het medehuurderschap.
• Het medehuurderschap mag niet worden aangevraagd met als doel om binnen een termijn van 2 jaar hoofdhuurder van de woning te worden.

Medehuurderschap aanvragen

Voldoet u aan de voorwaarden? Vraag het medehuurderschap dan aan via dit formulier. Print het formulier uit en vul het samen in met de hoofdhuurder. Vergeet niet om allebei het formulier te ondertekenen en de hieronder gevraagde documenten mee te sturen. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u per post aan ons versturen. Of digitaal via de knop hieronder; vermeld in het toelichtingenveld dat het gaat om een aanvraag medehuurderschap. U hoort binnen veertien dagen of wij akkoord zijn met uw aanvraag. 

Met het versturen van uw gegevens geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken zoals omschreven in onze privacyverklaring

Welke documenten hebben wij van u nodig?

• Een bewijs van het voeren van een duurzame gemeenschappelijke huishouding. Dit bewijst u bijvoorbeeld met een samenlevingscontract, gezamenlijke zorgverzekering, een verzekeringspolis op beide namen, bewijs van een gezamenlijke bank- en/of energierekening, een gezamenlijke uitkering of bewijzen van onderlinge zorg (als het verlenen van zorg de reden van samenwoning is).
• Een inkomensverklaring en jaaropgave(n) van aanvrager medehuurderschap van het voorgaande jaar.

Bent u van rechtswege medehuurder? Voeg dan alleen een kopie van de trouwakte of geregistreerd partnerschap toe. 


Veelgestelde vragen over medehuurderschap aanvragen

Kan mijn kind medehuurder worden?

Meestal gaan kinderen na verloop van tijd het huis uit en op zichzelf wonen. Daarom wordt tussen ouders en inwonende volwassen kinderen geen duurzame gemeenschappelijke huishouding verondersteld. Daarom kunnen zij geen medehuurder worden. Alleen in uitzonderlijke situaties kan een inwonend kind medehuurder worden en een verzoek tot medehuurschap indienen, namelijk:

- Hij/zij heeft tot op hoge leeftijd altijd bij de ouder(s) gewoond.
- Voert aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de ouder(s).
- Er is sprake van een (blijvende) zorgplicht voor de ouder(s).

Kan mijn kind de huurovereenkomst overnemen als ik overlijd?

Wanneer de huurder overlijdt en er zijn inwonende kinderen, dan mag de huurovereenkomst nog maximaal zes maanden na het overlijden van de huurder worden voorgezet. Tijdens deze periode kan het kind/kinderen een verzoek indienen om in de woning te mogen blijven wonen. Per situatie beoordelen wij of dit mogelijk is. Voorwaarde is in ieder geval dat kinderen altijd bij de ouders hebben gewoond. En aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden. Of zorgplicht hadden voor de ouder(s). Klik hier om het verzoek in te dienen.

Wat is een duurzame gemeenschappelijke huishouding?

Een duurzame gemeenschappelijke huishouding betekent, dat u en de andere persoon of personen blijvend een gezamenlijke huishouding voeren of gaan voeren. U deelt samen de kosten voor de huur, energierekening of verzekeringen. De samenwoning is bedoeld om in de toekomst door te gaan.

Hoe eindigt het medehuurderschap?

Medehuurderschap kan eindigen als de medehuurder niet meer zijn/haar hoofdverblijf heeft in de woning. Als de medehuurder zijn/haar deel van de huurovereenkomst opzegt. Of als de hoofdhuurder overlijdt of zijn/haar deel van de huurovereenkomst opzegt.

Geen akkoord beëindiging medehuurderschap
Er volgt geen akkoord op de deelopzegging wanneer de medehuurder (of hoofdhuurder) vertrekt wegens scheiding, beëindiging van het geregistreerd partnerschap of relatiebreuk, als blijkt:
1. Dat de achterblijvende huurder de huur niet alleen kan betalen. De huurovereenkomst (en verplichting voor het betalen van de huur) blijft op beiden namen staan. Ook al is de vertrekkende huurder verhuisd. De achterblijvende huurder kan niet in de woning blijven en moet op zoek naar andere woonruimte.
2. Dat er een huurschuld is. Pas als de huurschuld is voldaan, gaan wij akkoord met de opzegging. Tot die tijd blijft de huurovereenkomst (en verplichting voor het betalen van de huur) op beiden namen staan. Ook al heeft een van de huurders de woning verlaten.

Beëindiging medehuurderschap vanwege overlijden hoofdhuurder
Bent u medehuurder en overlijdt de hoofdhuurder? Dan wordt u automatisch hoofdhuurder. In deze situatie moet u wel altijd een verzoek bij ons indienen om de huurovereenkomst op uw naam te zetten. Klik hier om het verzoek in te dienen.