Contact

Naamswijziging bij overlijden huurder

Overlijdt een huurder? Dan moet er veel geregeld worden in een verdrietige periode. Hier hoort ook het opzeggen van de huur bij. Of het wijzigen van de huurovereenkomst als een nabestaande in de woning achterblijft.

Is uw partner overleden en wilt u in de woning blijven wonen?

Was u gehuwd, geregistreerd partner of medehuurder van de overledene? Dan mag u de huurovereenkomst voortzetten als u in de woning woonde. Was u niet gehuwd, geregistreerd partner of medehuurder van de overledene? Dan kunt u de huurovereenkomst alleen op uw naam laten zetten als u aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding had. Kunt u dit niet aantonen? Dan heeft u geen recht om in de woning te blijven. Meer informatie over duurzame gemeenschappelijke huishouding leest u hier.
Via dit formulier dient u een verzoek in om de huurovereenkomst op uw naam te laten zetten. Print het formulier uit, vul het in en voeg de gevraagde documenten toe. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u per post aan ons versturen. Of digitaal via de knop onderaan op deze pagina; vermeld in het toelichtingenveld dat het gaat om een aanvraag wijziging tenaamstelling huurovereenkomst bij overlijden huurder. U hoort binnen veertien dagen of wij akkoord zijn met uw aanvraag.

Overlijdt de huurder en willen (meerderjarige) kinderen in de woning blijven wonen?

Dit vraagt om maatwerk. Neem altijd telefonisch contact met ons op. Afhankelijk van de situatie zetten wij de huurovereenkomst tijdelijk voort. Binnen de termijn van voortzetting kan het kind/kinderen een verzoek indienen om in de woning te mogen blijven wonen. We kijken dan of dit mogelijk is. Voorwaarde is in ieder geval dat kinderen altijd bij de ouder(s) hebben gewoond. En aantoonbaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding voerden. Of zorgplicht hadden voor de ouder(s).

Heeft u inmiddels contact met ons gehad en vroegen wij u om een verzoek in te dienen? Via dit formulier dient u het verzoek in. Print het formulier uit, vul het in en voeg de gevraagde documenten toe die op het formulier staan. Het ingevulde formulier met bijlagen kunt u per post aan ons versturen. Of digitaal via de knop hieronder; vermeld in het toelichtingenveld dat het gaat om een aanvraag wijziging tenaamstelling huurovereenkomst bij overlijden huurder. U hoort binnen veertien dagen of wij akkoord zijn met uw aanvraag.

Met het versturen van uw gegevens geeft u ons toestemming om uw gegevens te verwerken zoals omschreven in onze privacyverklaring

Overlijdt de huurder en blijft niemand in de woning wonen?

Dan moet(en) de nabestaande(n) de huurovereenkomst opzeggen. Klik hier om de huur op te zeggen. Houdt u rekening met een opzegtermijn van een maand.