Contact

Voorkom problemen en betaal op tijd

Betaalt u niet op tijd, dan nemen wij de volgende stappen:

1. Als wij de huur of andere vorderingen niet op de eerste van de maand ontvangen, verzenden wij na tien dagen een herinnering. Wij vragen u dan om het restantbedrag binnen vijf dagen na dagtekening te voldoen.

2. Heeft u op ongeveer de 20ste van de maand dit nog niet gedaan? Dan krijgt u een aanmaning. Wij stellen u dan alsnog in de gelegenheid om het openstaande bedrag binnen vijf dagen te voldoen.

3. Betaalt u de volgende 5de van de maand de huur of andere vorderingen van de vorige en lopende maand* niet? Dan ontvangt u een wettelijke aanmaning. In deze brief staat hoeveel incassokosten u betaalt als wij een deurwaarder inschakelen.

4. Betaalt u na veertien dagen nog steeds niet? Dan gaat het dossier naar onze deurwaarder. De deurwaarder verzoekt de kantonrechter de huurovereenkomst te ontbinden als er drie maanden huurachterstand is. Dit betekent dat wij uw woning kunnen ontruimen. De kosten van deze procedure lopen vaak op tot vele honderden euro's en zijn voor uw rekening.

* We hebben het recht om bij een lagere of hogere huurachterstand of andere vorderingen een wettelijke aanmaning te sturen. En deze uit handen te geven aan onze deurwaarder.

De deurwaarders die wij inschakelen zijn:
Van Arkel Gerechtsdeurwaarders en incasso 088 - 825 27 15
Korenhof en Partners Gerechtsdeurwaarders en incasso 070 - 383 61 00

Let op: we behouden ons het recht voor af te wijken van de bovenstaande stappen als Arcade vindt dat hier aanleiding toe is.