Contact

Huurverhoging

Elk jaar past Arcade de huur van haar woningen aan. Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid. Arcade vindt de betaalbaarheid van sociale huurwoningen belangrijk en besloot de huur voor de laagste inkomensgroep niet maximaal te verhogen. Dit jaar krijgen de lagere inkomens gemiddeld 2,2% huurverhoging.

Huishoudens met een huishoudinkomen lager of gelijk aan € 42.436,-

De overheid heeft bepaald dat de huurverhoging maximaal 4,1% mag zijn. Wij besloten de huur niet maximaal te verhogen. De gemiddelde huurverhoging is 2,2% (maar maximaal 4,0%). 

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Ligt uw huishoudinkomen boven € 42.436,-? Dan is de inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 5,6% van toepassing. Dit percentage is door de overheid vastgesteld.

De volgende groepen zijn uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhoging:
• Huishoudens waarvan één of meer leden per 1 juli 2019 de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) hebben bereikt.
• Huishoudens van vier of meer personen.
• Chronisch zieken en gehandicapten met aantoonbare verklaring.
Is sprake van een van bovenstaande uitzonderingen? Dan ontvangt u wel een huurverhoging van maximaal 4,0%. 

Bezwaar maken

Alleen tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt tot 1 juli 2019. Meer informatie leest u hier. Tegen alle andere verhogingen (sociale huur met een inkomen minder of gelijk aan € 42.436,-, vrije sector, bedrijfspanden, zorgwoningen en parkeergarages) kan geen bezwaar worden gemaakt.

Huurverlaging

Is uw huishoudinkomen gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. Lees hieronder de meeste gestelde vragen over huurverlaging.

Meer weten over de huurverhoging 2019?

De Huurkrant 2019 vindt u hier.


Veelgestelde vragen over huurverlaging

Hoe vraag ik een verlaging aan?

U stuurt naar ons:
- Een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald.
- Van alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het vastgestelde inkomen over 2018. Deze vraagt u vanaf juni 2019 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis.
- Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.

Welke termijn moet ik in acht nemen?

Uiterlijk binnen twee maanden ontvangt u van ons een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Bijvoorbeeld: stuurt u de aanvraag in oktober? En zijn wij het met uw aanvraag eens? Dan gaat de huurverlaging in op 1 januari.

Heeft de huurverlaging terugwerkende kracht?

Nee, de huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht. De verlaging geldt pas op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Kan ik over de afgelopen vijf jaar huurverlaging vragen omdat mijn inkomen is gedaald?

Nee, u kunt alleen huurverlaging aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan de datum van het voorstel tot huurverlaging. Tot 1 juli 2019 kunt u nog huurverlaging voor 2017 en 2018 aanvragen. Na 1 juli 2019 kunt u huurverlaging voor 2018 en 2019 aanvragen.

Ik heb geen huurtoeslag en mijn inkomen is gedaald tot onder de huurtoeslaggrens. Kan ik huurverlaging aanvragen?

Ja u kunt huurverlaging bij ons aanvragen. Voorwaarde is wel dat de woning bij aanvang van uw huurcontract een sociale woning was. Op basis van deze aanvraag beoordelen wij of de huurprijs wordt verlaagd zodat u huurtoeslag kunt aanvragen.
Wij ontvangen dan van u:
- Een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald.
- Van alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het vastgestelde inkomen over 2018. Deze vraagt u vanaf juni 2019 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis. 
- Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.

Ik ben gepensioneerd en mijn inkomen is gedaald? Kan ik huurverlaging aanvragen?

Ja, u kunt huurverlaging bij ons aanvragen. Voorwaarde is wel dat de woning bij aanvang van uw huurcontract een sociale woning was. En u de afgelopen twee jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Op basis van deze aanvraag beoordelen wij of de huurprijs wordt verlaagd.

Wij ontvangen van u:
- Een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald.
- Van u en alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het vastgestelde inkomen over 2018. Deze vraagt u vanaf juni 2019 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis.
- Van u en alle leden van uw huishouden een pensioenoverzicht. Deze vraagt u kosteloos op via www.mijnpensioenoverzicht.nl
- Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.