Contact

Huurverhoging

Elk jaar past Arcade de huur van haar woningen aan. Wij houden ons aan de richtlijnen van de overheid. De overheid bepaalde dat de huurverhoging maximaal 5,1% mag zijn. Gemiddeld over alle woningen mag de huurverhoging niet meer dan 2,6% zijn. Arcade vindt de betaalbaarheid van sociale huurwoningen belangrijk en besloot de huur voor de laagste inkomensgroep niet maximaal te verhogen. Dit jaar krijgen de lagere inkomens gemiddeld 2,2% huurverhoging.

Huishoudens met een huishoudinkomen lager of gelijk aan € 43.574,-

Wij besloten de huur te verhogen met gemiddeld 2,2%, maar maximaal 5,1%.

Inkomensafhankelijke huurverhoging 

Ligt uw huishoudinkomen boven € 43.574,-? Dan is de inkomensafhankelijke huurverhoging van maximaal 6,6% van toepassing. Dit percentage is door de overheid vastgesteld.

De volgende groepen zijn uitgezonderd voor de inkomensafhankelijke huurverhoging:
• Huishoudens waarvan één of meer leden per 1 juli 2020 de AOW-gerechtigde leeftijd (66 jaar en 4 maanden) hebben bereikt.
• Huishoudens van vier of meer personen.
• Chronisch zieken en gehandicapten met aantoonbare verklaring.
Is sprake van een van bovenstaande uitzonderingen? Dan ontvangt u een huurverhoging van maximaal 5,1%. 

Woningwaardering

Als bijlage bij de brief over de huurverhoging krijgt u ook de woningwaardering van uw woning toegezonden. Dit doen wij op verzoek van de Vereniging voor Arcadehuurders.

De woningwaardering is een puntensysteem dat bij wet is geregeld. Het systeem bepaalt de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning. Elk onderdeel van de woning, zoals oppervlakte en sanitair, krijgt punten. De bij elkaar opgetelde punten bepalen de maximaal redelijke huurprijs, deze stelt de overheid elk jaar opnieuw vast. Voor onze sociale huurwoningen mogen wij nooit een huurprijs vragen boven deze maximaal redelijke huurprijs.

Wilt u meer weten over de woningwaardering? Kijk dan op de website van de rijksoverheid. Op deze website kunt u ook zelf de maximaal redelijke huurprijs berekenen. Wilt u weten welke huurprijs hoort bij uw woningwaardering? Klik hier voor de tabel met maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten per 1 juli 2020 (bron: rijksoverheid.nl).

Bezwaar maken

Alleen tegen een inkomensafhankelijke huurverhoging kan schriftelijk bezwaar worden gemaakt tot 1 juli 2020. Meer informatie leest u hier. Tegen alle andere verhogingen (sociale huur met een inkomen minder of gelijk aan € 43.574,-, vrije sector, bedrijfspanden, zorgwoningen en parkeergarages) kan geen bezwaar worden gemaakt.

Huurverlaging

Is uw huishoudinkomen gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging? Dan kunt u huurverlaging aanvragen. Lees hieronder de meeste gestelde vragen over huurverlaging.

 

Meer weten over de huurverhoging 2020?

De Huurkrant 2020 vindt u hier.


Veelgestelde vragen over huurverlaging

Hoe vraag ik een verlaging aan?

U stuurt naar ons:
- Een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald.
- Van alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het vastgestelde inkomen over 2019. Deze vraagt u vanaf juni 2020 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis.
- Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.

Welke termijn moet ik in acht nemen?

Uiterlijk binnen twee maanden ontvangt u van ons een schriftelijke reactie op uw aanvraag. Bijvoorbeeld: stuurt u de aanvraag in oktober? En zijn wij het met uw aanvraag eens? Dan gaat de huurverlaging in op 1 januari.

Heeft de huurverlaging terugwerkende kracht?

Nee, de huurverlaging werkt niet met terugwerkende kracht. De verlaging geldt pas op de voorgestelde ingangsdatum van de huurverlaging.

Kan ik over de afgelopen vijf jaar huurverlaging vragen omdat mijn inkomen is gedaald?

Nee, u kunt alleen huurverlaging aanvragen voor de inkomensafhankelijke huurverhoging in een tijdvak van twee jaar voorafgaand aan de datum van het voorstel tot huurverlaging. Tot 1 juli 2020 kunt u nog huurverlaging voor 2018 en 2019 aanvragen. Na 1 juli 2020 kunt u huurverlaging aanvragen waarbij wij kijken naar de huurverhoging die u heeft gekregen in 2019 en 2020.

Ik heb geen huurtoeslag en mijn inkomen is gedaald tot onder de huurtoeslaggrens. Kan ik huurverlaging aanvragen?

Ja u kunt huurverlaging bij ons aanvragen. Voorwaarde is wel dat de woning bij aanvang van uw huurcontract een sociale woning was. Op basis van deze aanvraag beoordelen wij of de huurprijs wordt verlaagd zodat u huurtoeslag kunt aanvragen.
Wij ontvangen dan van u:
- Een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald.
- Van alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het vastgestelde inkomen over 2019. Deze vraagt u vanaf juni 2020 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis. 
- Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.

Ik ben gepensioneerd en mijn inkomen is gedaald? Kan ik huurverlaging aanvragen?

Ja, u kunt huurverlaging bij ons aanvragen. Voorwaarde is wel dat de woning bij aanvang van uw huurcontract een sociale woning was. En u de afgelopen twee jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging kreeg. Op basis van deze aanvraag beoordelen wij of de huurprijs wordt verlaagd.

Wij ontvangen van u:
- Een schriftelijk bezwaar waarin u duidelijk aangeeft dat uw inkomen is gedaald.
- Van u en alle leden van uw huishouden afzonderlijk een inkomensverklaring, met daarin het vastgestelde inkomen over 2019. Deze vraagt u vanaf juni 2020 op bij de Belastingdienst via telefoonnummer (0800) 0543. Dit is kosteloos en de verklaring heeft u binnen enkele werkdagen in huis.
- Van u en alle leden van uw huishouden een pensioenoverzicht. Deze vraagt u kosteloos op via www.mijnpensioenoverzicht.nl
- Een uittreksel van de Basisregistratie Personen (BRP) waarop alle inwoners van uw adres staan vermeld. Het uittreksel vraagt u op bij de gemeente waar u woont.