Contact

Huurverhoging per 1 juli 2022

Eind april ontving u de brief met de jaarlijkse huurverhoging. De huurverhoging gaat in per 1 juli 2022. De maximaal toegestane huurverhoging voor sociale huurwoningen is door de overheid vastgesteld op maximaal 2,3%. Heeft u een middeninkomen of een hoog inkomen? Dan mogen wij van de overheid de huur verhogen met een vast bedrag. 

Huurverhoging voor huishoudens met een laag inkomen

Woont u alleen en is uw inkomen maximaal € 47.948,- per jaar? Woont u met 2 of meer personen en is het huishoudinkomen maximaal € 55.486,- per jaar? Dan verhogen wij de huur met maximaal 2,3% voor woningen met een huurprijs hoger dan € 300,-.

Inkomensafhankelijke huurverhoging voor middeninkomens en hogere inkomens

De overheid besloot om dit jaar een inkomensafhankelijke huurverhoging toe te staan. Wij verhogen de huur van huurders met een inkomensafhankelijke huurverhoging voor een lager bedrag dan de overheid adviseert. Zo verhogen wij de huur van huurders met een middeninkomen niet met € 50,- maar met maximaal € 37,50. En de huur van huurders met een hoog inkomen niet met € 100,- maar met maximaal € 75,-.

Wij passen de volgende verhogingen toe

Huurverhoging per 1 juli 2022 voor eenpersoonshuishoudens: 

Huurverhoging per 1 juli 2022 voor meerpersoonshuishoudens:

Huurt u een vrije sector woning?

Wij verhogen de huur van vrije sector woningen met maximaal 2,3%. Dit is 1% lager dan wat de overheid voorstelt.

Woningwaardering

Bij het huurverhogingsvoorstel ontvangt u ook een overzicht van de woningwaardering van uw woning. De woningwaardering is een puntensysteem dat bij wet is geregeld. Het systeem bepaalt de maximale huurprijs van uw sociale huurwoning. Elk onderdeel van de woning (zoals de oppervlakte, de keuken, het sanitair etc.) krijgt punten. De bij elkaar opgetelde punten bepalen de maximale huurprijs. Elk jaar stelt de overheid de maximale huurprijs opnieuw vast. Wij mogen voor onze sociale huurwoningen nooit een huurprijs vragen boven de maximaal redelijke huurprijs. Wilt u weten welke huurprijs hoort bij uw woningwaardering? Klik hier voor de tabel met maximale huurprijsgrenzen voor zelfstandige woonruimten per 1 juli 2022 (bron: rijksoverheid.nl).

Bezwaar maken 

Alleen bij een inkomensafhankelijke huurverhoging kon u schriftelijk bezwaar maken tot en met 30 juni 2022. Tegen andere verhogingen (vrije sector, bedrijfspanden, zorgwoningen en parkeergarages) kunt u geen bezwaar maken.

Nieuw dit jaar

  • Dit jaar is onderscheid gemaakt tussen huishoudgrootte van één of meer personen.
  • Bij de inkomensafhankelijke huurverhoging is onderscheid gemaakt tussen middeninkomens en hogere inkomens.
  • De uitzondering voor de inkomensafhankelijke huurverhoging voor AOW’ers en huishoudens met vier of meer personen is vervallen.
  • Bij een huishouden van twee of meer personen wordt van een inwonende persoon die op 1 januari 2022 jonger was dan 23 jaar, alleen het bedrag boven € 21.422,- meegerekend.

Veelgestelde vragen over huurverhoging

Hoeveel huurverhoging krijg ik?

U vindt uw nieuwe huurprijs op de huurverhogingsbrief die u vóór 1 mei 2022 ontvangt. Bewaar deze goed.

Ik heb problemen met het betalen van de huur door de hogere energie- en gasprijzen. Wat kan ik doen?

  • Krijgt u een inkomensafhankelijke huurverhoging?
  • Zijn uw kosten voor gas en energie aantoonbaar gestegen?
  • Is uw huishoudsamenstelling gelijk gebleven?
  • Is uw verbruik hetzelfde als voorgaande jaren?
  • Heeft u door de hogere energie- en gasprijzen financiële problemen?

Is uw antwoord op alle bovenstaande vragen ja?
Neem contact met ons op. Samen met u zoeken wij naar een oplossing. Het is belangrijk dat wij uw persoonlijke gegevens kunnen bekijken. Wij nodigen u daarvoor uit op ons kantoor. Samen met u loggen wij in bij uw leverancier, de Belastingdienst en het UWV.

Verhogen wij uw huur niet inkomensafhankelijk, maar komt u toch in de problemen met het betalen van de huur?
Neem dan contact op met uw gemeente. Mogelijk komt u in aanmerking voor energietoeslag.

Mijn woningwaardering klopt niet, wat moet ik doen?

Neem contact met ons op. Wij plannen samen met u en onze verhuurmakelaar een afspraak om uw woning te controleren. Blijkt na de controle dat uw woningwaardering inderdaad niet klopt? Dan passen wij de punten in de woningwaardering aan en mogelijk ook uw huurprijs.

Hoe betaal ik mijn huur per 1 juli 2022 (na de huuraanpassing)?


Betaalt u uw huur maandelijks via een automatische afschrijving?

Dan schrijven wij per 1 juli 2022 de nieuwe huurprijs automatisch van uw bankrekening af. De data waarop wij afschrijven vindt u hier.

Maakt u de huur maandelijks zelf aan ons over?
Pas dan zelf de juiste huurprijs aan bij uw bank per 1 juli 2022. Maakt iemand anders de huur voor u over, zoals de sociale dienst of een budgetbeheerder? Geef de nieuwe huurprijs aan hen door.

Mijn huur is verhoogd, krijg ik nog huurtoeslag?

Ontvangt u nu huurtoeslag? En is uw inkomen en huishoudgrootte gelijk gebleven? Dan krijgt u ook ná de huurverhoging huurtoeslag. De nieuwe huurgegevens gaven wij aan de Belastingdienst door. Zij verwerken deze gegevens automatisch. U kunt de gegevens voor de zekerheid ook zelf doorgeven. Hiervoor heeft u de huurverhogingsbrief nodig. Bewaar deze daarom goed! Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Telt het inkomen van mijn kind mee?

Was uw kind op 1 januari 2022 jonger dan 23 jaar? Dan tellen wij alleen het inkomen boven € 21.422,- mee. Is uw kind 23 jaar of ouder? Dan telt de Belastingdienst het volledige inkomen mee bij het huishoudinkomen.

Kan ik wegens onderhoudsgebreken bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Nee, onderhoudsgebreken in uw woning zijn geen reden voor bezwaar. Zijn er gebreken in uw woning? Neem contact op met ons via (0174) 28 23 00 en kies optie 4. Of meld uw reparatie hier.

 

Waarom betalen mijn buren minder huur?

Ieder huurcontract is een persoonlijke afspraak tussen huurder en Arcade. De huurprijs die daarin is afgesproken, kan verschillen met uw buren om diverse redenen:

Verschil in de kwaliteit van de woning
Heeft u betere voorzieningen in uw woning dan uw buren, bijvoorbeeld dubbel glas of een groter balkon? Dan heeft uw woning een hogere kwaliteit. Dit kan een reden zijn waardoor u meer huur betaalt dan uw buren. 

Ingangsdatum huurcontract 
Soms zijn de voorzieningen gelijk en is er toch verschil in huurprijs. Dit komt bijvoorbeeld doordat u net bent verhuisd naar uw woning, maar uw buren al een lange tijd in hun woning wonen. Een nieuwe huurder kan meer, maar soms ook minder gaan betalen voor dezelfde woning. Dit komt doordat wij, als een huurwoning opnieuw wordt verhuurd, de huurprijs aanpassen aan het dan geldende beleid. 

Huurprijsbeleid
In ons huurprijsbeleid houden we rekening met de kwaliteit van de woning, maar we kijken ook of we voldoende woningen voor verschillende doelgroepen hebben. Het kan zijn dat we een deel van (dezelfde) woningen met een huur in de vrije sector verhuren. En een deel als sociale huurwoning. We geven dan voor de sociale huurwoning een korting op de huurprijs, zodat de woning bereikbaar is voor de juiste doelgroep. Zo zorgen we ervoor dat mensen met verschillende inkomens een woning bij ons kunnen huren. 

Inkomensafhankelijke huurverhoging
Het kan zijn dat uw buren een andere huurverhoging kregen. Uw buren hadden op dat moment misschien een lager inkomen. Daardoor kregen zij minder huurverhoging en betalen ze nu een lagere huur.

In het overzicht woningwaardering zie ik het energielabel van mijn woning. Klopt dit label?

Energielabel
Een energielabel laat zien hoe energiezuinig uw woning is. Woningen met een energielabel A++++-label zijn het energiezuinigst en woningen met een G-label het minst zuinig. Wij zijn verplicht om het energielabel aan u door te geven. 

Hoe kunt u uw woning energiezuiniger maken?
U kunt de woning beter isoleren of zonnepanelen plaatsen op het dak. Klik hier.  

Wat kunt u doen om uw woning energiezuiniger te maken?
- Sluit naden en kieren af.
- Plak folie achter de radiatoren.
- Hang isolerende gordijnen op.

Mijn energielabel is veranderd. Hoe kan dat?
De overheid heeft de rekenmethodiek en de manier van woningen beoordelen aangepast. Hierdoor kan het label verschillen ten opzichte van het label op uw huurcontract. 

Waarom zit er verschil in mijn energielabel en die van mijn buren?
Het opstellen van een energielabel is een momentopname. Elke woning wordt apart opgenomen door een EPA-adviseur. Het energielabel is tien jaar geldig.

Het energielabel van uw woning en die van uw buren kan verschillen, door:
- Verschil in type woning (hoekwoning of tussenwoning).
- Verschil in ligging van de woning (begane grond of etagewoning).
- Een andere zonligging van de gevels (Noord-Oost-Zuid-West).
- Verschil in beglazing (enkel- of dubbel glas).
- Woning met of zonder dakraam.
- Woning met een vaste trap naar zolder of een vlizotrap met luik.
- Een ander merk en type CV-ketel.
- Een ander merk en type mechanische ventilatie.
- Het moment van opname van de woning.