Zonnepanelen

Ook wij leveren een bijdrage aan een duurzamere wereld. Zo richten wij ons bij onderhoudsprojecten op het energiezuiniger maken van woningen. Daarnaast voorzien onze nieuwbouwprojecten gedeeltelijk in eigen elektriciteitsgebruik door duurzame toepassingen. Ook plaatsen wij zonnepanelen op daken van eengezinswoningen in Westland. Op deze wijze proberen wij de CO-2 uitstoot te verminderen en het milieu te sparen.

Zonnepanelen plaatsen

Optimaal gebruik van zonnepanelen

Dit hebben we opgewekt

Benieuwd hoeveel energie we hebben opgewerkt en hoeveel CO2 we bespaard hebben? Bekijk ons live dashboard.

Aanmelding en geschiktheid voor zonnepanelen

Kosten, betalingen en opbrengsten

Installatie en onderhoud

Verplaatsing en bevestiging van zonnepanelen