Tuinonderhoud

Wilt u graag een groot terras, een vijver of een zandbak voor de kinderen? U bent vrij om uw tuin naar eigen wens in te richten. Wij geven u graag deze vrijheid, zolang u zich houdt aan de spelregels die wij aan tuininrichting stellen.

Soms heeft u toestemming nodig

Bij grote wijzigingen in uw tuin, zoals een vijver, berging, schutting of extra bestrating heeft u onze toestemming nodig. Toestemming voor voorzieningen in de tuin is altijd tijdelijk. Dit betekent dat u de voorziening aanbrengt voor de periode dat u in de woning woont. Onderhoud en reparatie van de voorziening regelt u zelf.

Wat te doen als u verhuist

Heeft u voorzieningen aangebracht in uw tuin en verhuist u naar een andere woning? Dan neemt u de zelf aangebrachte voorziening mee. Aanbieden ter overname aan de nieuwe huurder kan ook, mits de voorziening in goede staat is. De verhuurmakelaar stelt dit tijdens de voorinspectie vast. Wil de nieuwe huurder de zelf aangebrachte voorziening niet overnemen of is er nog geen nieuwe huurder bekend? Dan verwijdert u deze alsnog.

Spelregels voor tuinonderhoud

Voor het inrichten en onderhouden van uw tuin zijn onderstaande spelregels opgesteld:

 • U onderhoudt de tuin goed, zodat deze er verzorgd uitziet.
 • U bent verantwoordelijk voor het onderhoud van de tuin en bijbehorende erfafscheiding, zoals een schutting of een heg. In sommige situaties plaatsen wij de erfafscheiding.
 • De gevel, de kozijnen en het dak blijven goed bereikbaar voor eventuele werkzaamheden.
 • Het is niet toegestaan klimplanten tegen de woning aan te laten groeien.
 • Bomen zijn niet hoger dan vier meter.
 • Bomen staan minimaal twee meter van de erfgrens en de gevel af.
 • Bomen ouder dan twintig jaar mag u niet rooien zonder kapvergunning.
 • Heggen, hagen en bomen snoeit u regelmatig, u ruimt bladeren op en zaagt overhangende takken weg.
 • Een heg of schutting aan de voorkant van de woning is niet hoger dan één meter.
 • Een heg of schutting aan de zij- en achterkant van de woning is niet hoger dan twee meter.
 • Grenst de achtertuin aan een stoep of straat? Dan mag de schutting niet hoger dan één meter.
 • De erfafscheiding is gemaakt van degelijk materiaal.
 • U overlegt met uw buren over de erfafscheiding.
 • Heeft u voor de uit te voeren werkzaamheden een bouwvergunning nodig? Dan zijn deze kosten voor uw rekening.
 • Is het voor onderhoudswerkzaamheden nodig dat u de voorziening tijdelijk verwijdert? Dan verleent u hieraan uw medewerking.
 • Bij verhuizing levert u de tuin in goed verhuurbare staat op.

Controle op ongewenste situaties

Regelmatig controleren wij of onze woningen en tuinen in goede staat zijn. We kijken daarbij ook of er ongewenste situaties zijn, zoals een slecht onderhouden tuin of schutting. Is er sprake van een ongewenste situatie? Dan spreken wij onze huurders hierop aan met het verzoek deze te beëindigen. Heeft één van uw buren een niet goed onderhouden tuin? Bespreek dit dan eerst met uw buren, zodat u mogelijk samen tot een oplossing komt. Lukt dit niet? Neem dan contact op.

Veelgestelde vragen