Contact

Eenmalige huurverlaging 2021

In 2021 kregen huurders met een laag inkomen die in een dure sociale huurwoning wonen een eenmalige huurverlaging. Hiermee wilde de overheid mensen met een laag inkomen helpen. Huurders die hiervoor in aanmerking kwamen, kregen bericht van ons. In 2022 kan geen verzoek meer worden gedaan om eenmalige huurverlaging. Hieronder kunt u nog wel alle informatie nalezen.

Wie kwam in aanmerking?

Alleen huurders die in een sociale huurwoning wonen, kwamen in aanmerking. Of u recht had op een huurverlaging, hing af van de hoogte van uw inkomen in 2019 en de huurprijs zonder servicekosten. We hoorden van de Belastingdienst welke bewoners in aanmerking kwamen voor een lagere huur. De Belastingdienst gaf niet uw precieze inkomen aan ons door. Wij hoorden alleen of u recht had op een verlaging. Ook keken we naar de grootte van uw huishouden.

In de onderstaande tabel kon u zien of u in aanmerking kwam.
Was dat het geval? Dan kreeg u voor 1 april 2021 bericht van ons. U hoefde dus zelf niets te doen.

Samenstelling huishouden inkomen lager dan kale huur hoger dan
1 persoon € 23.725,- € 633,25
1 persoon met AOW € 23.650,- € 633,25
2 personen € 32.200,- € 633,25
2 personen (minstens 1 in AOW-leeftijd) € 32.075,- € 633,25
3 of meer personen € 32.200,- € 678,66
3 of meer personen (minstens 1 in AOW-leeftijd)  € 32.075,- € 678,66

U kwam alleen in aanmerking als u voldeed aan deze voorwaarden:
- De huurprijs van uw woning zonder servicekosten was hoger dan de bedragen in de bovenstaande tabel.
- Uw gezamenlijk huishoudinkomen was zes maanden voorafgaand aan uw verzoek, lager dan (de helft van) de inkomens die in de bovenstaande tabel staan.