Disclaimer

Aansprakelijkheid
Wij streven er naar de gebruiker van arcadewonen.nl (en alle projectwebsites in het beheer van Arcade) zo actueel en correct mogelijke informatie te verschaffen. Toch kan het gebeuren dat de informatie en/of beeldmateriaal onvolledig of onjuist is. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie aangeboden op arcadewonen.nl (of een van onze projectwebsites). Op de Arcade website staan bepaalde links die leiden naar websites buiten de site van Arcade. Arcade aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en sluit verder alle aansprakelijkheid uit voor enerigerlei directe of indirecte schade.

Copyright
Niets van deze website mag u zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming gebruiken, behalve het downloaden, bekijken en/of printen voor persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.