Contact

Bezwaar maken tegen de huurverhoging

Wilt u bezwaar maken tegen de huurverhoging? Dit kan tot en met 30 juni 2022 per e-mail via dit formulier, of via de website van de Huurcommissie of per post. Woont u in een vrije sector woning? Dan is bezwaar maken niet mogelijk. Wij proberen voor 8 augustus 2022 alle bezwaren af te handelen. Let op: u kunt alleen bezwaar maken bij een inkomensafhankelijke huurverhoging.

In alle onderstaande situaties beoordelen wij de huurverhoging opnieuw

De verklaring inkomensindicatie van de Belastingdienst over 2020 klopt niet
Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat de inkomensverklaring 2020 niet klopt. Om de hoogte van uw (huishoud)inkomen te controleren, nodigen wij u en uw eventuele medebewoner(s) uit op ons kantoor. Tijdens deze afspraak logt u in met uw DigiD op de website van de Belastingdienst, het UWV en/of uw pensioenfonds. Wij controleren dan uw gegevens. 

Mijn inkomen is in 2021 gedaald
Was uw inkomen in 2021 lager dan € 47.949,- (eenpersoonshuishouden) of lager dan € 55.487,- (meerpersoonshuishouden) en heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan kunt u bezwaar maken. Geef op uw bezwaar duidelijk aan dat uw inkomen is gedaald. Om de hoogte van uw (huishoud)inkomen te controleren, nodigen wij u en uw eventuele medebewoner(s) uit op ons kantoor. Tijdens deze afspraak logt u in met uw DigiD op de website van de Belastingdienst, het UWV en/of uw pensioenfonds. Wij controleren dan uw gegevens.

Ik ben (of één van de medebewoners is) chronisch ziek of gehandicapt
Heeft u een inkomensafhankelijke huurverhoging gehad? Dan kunt u bezwaar maken. Geef uw reden van bezwaar duidelijk aan met een van deze bijlagen:

  • De verstrekte WLZ-verklaring met een geldigheidsduur van minstens één jaar voor minimaal 10 uur zorg per week.
  • Een verklaring met blijk van waardering mantelzorg van de gemeente op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • Het verstrekte indicatiebesluit voor verblijf in een verzorgings- of verpleegtehuis en/of ADL-assistentie (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).
  • De verstrekte beschikking voor voorzieningen aan de woonruimte op grond van de Wet Voorzieningen Gehandicapten of de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).
  • In geval van blindheid: een verklaring van de huisarts. 

Heeft u een andere reden voor bezwaar?

Maak dan bezwaar met daarin een duidelijke omschrijving van uw reden. Wilt u meer weten over het indienen van bezwaar? Meer informatie leest u hier.

U kunt bezwaar maken tot en met 30 juni 2022

Ontvangen wij uw bezwaar na 30 juni 2022? Dan nemen wij uw bezwaar niet meer in behandeling. Wel kunt u bezwaar maken bij de Huurcommissie tot en met 31 oktober 2022.

Wat doen wij met uw bezwaar?

Blijkt uw bezwaar na beoordeling terecht? Dan passen wij de huurverhoging aan. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan blijft de huurverhoging ongewijzigd. U ontvangt van ons altijd schriftelijk bericht met een 'verklaring bezwaar huurverhoging'. Op deze verklaring vult u in of u het wel of niet eens bent met ons besluit.

Geeft u op de verklaring aan het niet eens te zijn met ons besluit? Dan vragen wij de Huurcommissie om het huurverhogingsvoorstel te beoordelen. De uitspraak van de Huurcommissie ontvangt u schriftelijk en is bindend. Worden wij in het gelijk gesteld? Dan betaalt u aan de Huurcommissie € 25,-.